روشها واریز وجه

واریز وجه به صورت آنلاین


زرین پال


همچنین میتوانید مبالغ رو به کارت و یا حساب های زیر واریز کنید :

---------------------------------------------------
شماره کارت : 4417 2389 6916 6037
شماره حساب : 0301585147001
دارنده حساب : امین محمودی
بانک : صادرات ایران
---------------------------------------------------
شماره کارت : 3016 0012 1421 6362
شماره حساب : 2100123016203
دارنده حساب : امین محمودی
بانک : آینده
---------------------------------------------------
شماره کارت : 7142 4187 3379 6104
شماره حساب : 5086365268
دارنده حساب : امین محمودی
بانک : ملت
---------------------------------------------------
شماره کارت : 1319 1092 5320 6273
شماره حساب : 0008278211658
دارنده حساب : امین محمودی
بانک : تجارت
---------------------------------------------------
بزودی بانکهای دیگر نیز برای انتقال وجه و یا کارت به کارت اضافه خواهند شد، درگاه پرداخت آنلاین بانک ملت نیز بزودی فعال خواهد شد.